lenevo1

Кога компютрите умират?

Компютрите са неразделна част от нашето ежедневие, но, подобно на всяка друга техника, те остаряват също и бързо. Всеки от нас навярно вече е сменил поне веднъж компютър или лаптоп и си е купил по-нов и бърз. Налага ни се обаче и да се изправим пред нарастващия проблем с това – какво да правим със стария компютър и как в крайна сметка е правилно да изхвърлим тази техника. Компютърът съдържа вредни вещества и не може да бъде току-така метнат в коша за боклук.

Защо електронният боклук е толкова опасен?

При производството на компютри и електронно оборудване често се използват токсични материали и опасни химикали. Когато тези химикали се съхраняват неправилно или достигнат до почва и вода, могат да доведат до замърсяване на околната среда.

recycle-1

За да се предотврати отделяне на опасни химикали в почвата или чрез дъждовните води – в канализацията, компютърното и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с обикновения боклук. Също така, трябва да се избягва оставяне на техника и отпадъци от техник навън за дълъг период от време, особено при влажно и дъждовно време.

Междувременно производствените методи на техника се подобряват, но все още има компании, които продължават да използват токсични химикали.

По данни на ООН до 2017 г. ще има 65.4 милиона тона електронни отпадъци, генерирани в световен мащаб.  Електронна техника замърсява земята. Токсичните материали, от които е направена, могат да навредят на почвата и водата, ако не бъдат правилно рециклирани. Такова замърсяване по реда на хранителната верига неизменно би стигнало и да човека.  Също така, компютрите съдържат редки и невъзобновяеми материали, които вместо да бъдат пропилени, могат да бъдат използвани повторно. Поради тези причини, е добре да предадете стария компютър за повторна употреба (ако все още функционира правилно) или за рециклиране (за да бъдат усвоени правилно всички елементи, от които е изработен, без опасност от замърсяване на околната среда).

Какво да направим със стария компютър, който вече няма да използваме?

Когато настъпи времето, в което вече няма да използвате стария компютър или лаптоп, има няколко възможности за това какво може да се направи с него.

 • Предайте го на фирма или пункт за рециклиране;
 • Ако все още работи, можете да го дарите на благотворителна организация или на деца в неравностойно положение (например);
 • Можете да го дадете, разбира се, и на по-малък брат/сестра или друг член на семейството;
 • Можете да потърсите сервиз, който изкупува стара техника или поне части от нея;
 • Проверете дали марката, на която е вашият лаптоп, поддържа програма за рециклиране на техника. Тук ще изброим някои от тях:
  • Asus
  • Acer
  • Dell
  • HP
  • Apple
  • Toshiba
  • Motorola
  • Canon
  • Samsung
  • Sony

Която и възможност да изберете, не забравяйте да изтриете вашите лични данни от харддиска, преди да го предадете.