Coursework-writing-help-UAE

Писането на курсова работа е академично задание, което се дава на студентите, с цел постигане на високи оценки по различните дисциплини. Проучването, направено от студента, използваните методи и подходи, структурата, съдържанието и стилът на писане могат да варират според различната сфера или тема на заданието.

1. Цел на курсовата работа

Курсовата работа има за цел да тества способността на студента и неговите знания. Тя се задава от преподавателя, за да може да се прецени потенциала и развитието  на студентите във връзка със знанията, придобити в рамките на курса.

2. Запазете спокойствие и си отделете достатъчно време

Препоръчително е да започнете работа върху вашата курсова работа колкото е възможно по-рано преди определения краен срок за нейното предаване. По-ранното започване означава повече време и спокойствие за вас самите, да завършите заданието. Бъдете спокойни и не изпадайте в стрес и паника – тъй като те няма да помогнат за по-доброто написване на текста.

3. Направете план за изпълнение на заданието

Не се опитвайте да напишете курсовата наведнъж. Преценете собствените си възможности за концентрация и продължителност на продуктивното време на дневна база, в която можете да пишете. Така можете да разделите писането на части и да отделите внимание на плана и съдържанието на курсовата работа. По този начин ще избегнете и допускане на неволни грешки (печатни, правописни, пунктуационни и пр.), като огледате няколко пъти текста на свежа глава и с отпочинали очи.

4. Проучване

Първият и най-важен елемент при подготовката за писане на курсова работа е проучването. Уверете се, че сте събрали достатъчно и надеждни източници по въпроса. Можете да използвате различен тип източници – библиотеки, интернет, научни статии и проучвания, писани от експерти, както и, разбира се, лекции от дисциплината, за която пишете курсовата работа.

9.coursework writing

5. Изчислете адекватно времето си

Организирайте времето си, като си направите точен график и след това можете да започнете изпълнение на точките по графика.  Придържайте се към първоначалния график за максимално точно изпълнение на задачата. При извънредни ситуации, в които нямате време и крайният срок наближава, то се уверете, докато правите график, че можете да приключите писането, преди крайният час за предаване.

6. Помолете за помощ

Ако темата и проблемът на курсовата работа не са ви достатъчно ясни, то няма как да напишете качествен текст. Ако не разбирате нещо, не се колебайте да помолите за помощ вашия преподавател. Винаги е по-добре да получите насоки от преподавателя, който ви е възложил заданието, тъй като той има повече знания по темата.

7. Проверете за грешки

Уверете се, че след като сте дописали и заключението на текста, сте го проверили поне 2 пъти за грешки. Внимателно прочетете курсовата, тъй като често при писане човек прави неволни грешки, изтърва запетаи, стават печатни грешки и пр. Също така, можете да помолите ваш приятел или колега да прегледа текста за грешки, тъй като човек забелязва по-лесно грешките в чужд текст, отколкото в свой. Не на последно място, не забравяйте да форматирате текста и библиографията според общоприетите изисквания за научен текст.

8. Избягвайте преписване/плагиатстване на чужди текстове

Много студенти копират директно материали от други статии, курсови работи, тъй като нямат достатъчно време, за да напишат свой текст, или изпитват трудности при писането. Това обаче е лоша идея, тъй като преподавателите са чели литературата, писана по въпроса, и хващат лесно преписан текст. Можете да се позовавате на чужди източници, но трябва да сте цитирали правилно, а вашата курсова трябва да има оригинална теза, подкрепена с разсъждения.

Неща, които е добре да запомните

 • Планирайте, преди да започнете работа по темата;
 • Изложете своите идеи в логическа последователност;
 • Изберете оригинална тема, вместо такава, върху която вече има изписани множество статии;
 • Положете усилия за написването на текста, вместо да изпадате в паника, за да постигнете по-висока оценка;
 • Направете копие на курсовата, ако нещо се случи с файла, който вече сте предали;
 • Опитайте да покажете личен стил на писане и се придържайте към академичен стил на писане.

Какво не трябва да правите

 • Не се отклонявайте от темата на курсовата работа;
 • Не употребявайте чужди твърдения или тези, без да се позовавате на конкретни източници и цитати;
 • Не използвайте общи фрази в аргументативната част, за да подкрепите тезата си;
 • Не оставяйте писането на курсовата работа за последния момент;
 • Не надвишавайте поставеното от преподавателя изискване за обем на текста;
 • Не се насилвайте да пишете;
 • Не си купувайте чужда курсова работа.

Писането на курсова работа ще ви помогне както за повишаване на оценката по предмета, но и ще ви помогне при изграждането на уения за писане на текст. Също така, добрата курсова работа ще изгради положително мнение за вашите знания и способности в очите на преподавателя. Така че винаги е добра идея да внимавате как пишете вашата курсова работа.